4010015-DZ14251510087

DZ14251510087
 • DZ14251510087 左空气悬浮座椅总成/R点245/安全带/一体式头枕/报警锁扣
  1. 949358-01E 靠背骨架组件 1 件
  2. 941872-02E 安全带总成 1 件
  3. 949316-02E 腰托气袋组件 1 件
  4. 949327-01E 座垫总成 1 件
  5. 949318-02E 左侧护壳 1 件
  6. 949319-02E 右侧护壳 1 件
  7. 949320-02E 前护壳 1 件
  8. 949321-02E 腰托控制阀组件 1 件
  9. 942126-03E 速降阀组件 1 件
  10. 949341-01E 高斜度总成 1 件
  11. 949323-02E 靠背调节手把组件 1 件
  12. 949011-03E 座垫滑块 2 件
  13. 946002-01E 带锁扣总成 1 件
  14. 942027-03E 高斜度卡套 1 件
  15. 949339-02E 斜度调节板 1 件
  16. 942060-03E 连杆总成 1 件
  17. 949340-02E 斜度调节手柄组件 1 件
  18. 946073-01E 高度调节手柄总成 1 件
  19. 949017-03E 可调减振器手柄总成 1 件
  20. 946074-01E 减振器总成 1 件
  21. 942125-03E 高度限位组件 1 件
  22. 946001-02E 高度调节阀组件 1 件
  23. 949342-01E 气管组件 1 件
  24. 949343-01E 滑轨总成 1 件
  25. 949344-01E 滑道拉杆 1 件

《4010015-DZ14251510087》上的一个想法

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注