DC9X259600056

 • DC9X259600056 操作平台/抬高40/瓦楞/两片/轴距3450
  1. DZ9X259600284 中间操作平台-窄 1 件
  2. DZ9X259600601 上车扶手总成 1 件
  3. DZ9X259600007 扶手堵盖 2 件
  4. Q401B08 平垫圈(镀锌) 4 件
  5. Q1840820 六角法兰面螺栓(镀锌) 4 件
  6. Q1841025T1F3 六角法兰螺栓 2 件
  7. Q32010 六角法兰面螺母(镀锌) 2 件
  8. DZ9X259600555 操作平台-油箱 1 件
  9. DZ9X259600376 塑料垫板-短 2 件
  10. DZ9X259600288 固定支架总成 4 件
  11. Q1841030 六角法兰面螺栓(镀锌) 4 件
打赏作者

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注